Κυψέλες τμημάτων του Σχολείου στην πλατφόρμα e-me

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 06:57
Εκτύπωση

Παρακάτω παραθέτουμε τα ονόματα των Κυψελών των τμημάτων του Σχολείου μας, των ειδικοτήτων και των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τμήματα, που έχουν δημιουργηθεί στην εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!    ΕΞΑΙΡΕΣΗ:

_Αγγλικά Α΄- Ε΄-ΣΤ΄-Τσουκίδου Βαρβάρα : Τα μαθήματα βρίσκονται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα eclass

  όπου πρέπει να εισέλθετε πρώτα με τους κωδικούς του Π.Σ.Δ., να πατήσετε κατόπιν τον παραπάνω σύνδεσμο για να σας οδηγήσει στο μάθημα και εκεί να υποβάλετε αίτημα εγγραφής. Μόλις το αποδεχθεί η εκπαιδευτικός, είστε πλέον εγγεγραμμένοι στο μάθημα.

 

_Εικαστικά Α΄- Β΄- Γ΄- Δ΄- Σαραντοπούλου Μαρία: Τα μαθήματα βρίσκονται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα eclass

   όπου πρέπει να εισέλθετε πρώτα με τους κωδικούς του Π.Σ.Δ., να πατήσετε κατόπιν τον παραπάνω σύνδεσμο για να σας οδηγήσει στο μάθημα και εκεί να υποβάλετε αίτημα εγγραφής. Μόλις το αποδεχθεί η εκπαιδευτικός, είστε πλέον εγγεγραμμένοι στο μάθημα.

 

Πατήστε πάνω στο όνομα του τμήματος για να οδηγηθείτε στην Κυψέλη της e-me

_Α1 - 1ο Δημοτικό Κιλκίς

_Α2 - 1ο Δημοτικό Κιλκίς

_Β1 - 1ο Δημοτικό Κιλκίς

_Β2 - 1ο Δημοτικό Κιλκίς

_Γ1 - 1ο Δημοτικό Κιλκίς

_Το αερόστατο της Γ2 τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς,2020

_Δ1 - ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΞΗ ΥΛΙΚΟ

_Δ2 - ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

_Ε1 - 1ο Δημοτικό Κιλκίς

_Ε'2 ΤΑΞΗ- 1ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς

_ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

_ΣΤ1 - 1ο Δημοτικό Κιλκίς - στην ίδια Κυψέλη επίσης:

    (Γεωγραφία/Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή κ.Σαββίδης Χρήστος)

    (Ιστορία/Θρησκευτικά κ.Παπαδοπούλου Ελένη)

_ΣΤ1 - Εικαστικά κ.Υφαντίδου Δέσποινα

_Ο όμορφος κόσμος της Στ2 τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς, 2020

_ΙΣΤΟΡΙΑ - Ε ΤΑΞΗ - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

 

_ΤΠΕ - Πληροφορική - Α΄τάξη - 1ο Δημοτικό Κιλκίς

_ΤΠΕ  -Πληροφορική - Β΄τάξη - 1ο Δημοτικό Κιλκίς

 

_ΤΠΕ - Πληροφορική - Γ' και Δ' Τάξη – 1ο Δημοτικό Κιλκίς

_ΤΠΕ - Πληροφορική - Ε' και ΣΤ' Τάξη - 1ο Δημοτικό Κιλκίς

_Αγγλικά Γ΄- 1ο Δημ.Σχ.Κιλκίς Μπάπκα Μαρία

_Αγγλικά Δ΄- 1ο Δημ.Σχ.Κιλκίς Μπάπκα Μαρία

_Αγγλικά Ε1 - 1ο Δημ.Σχ.Κιλκίς Μπάπκα Μαρία

_Γαλλικά Ε' Δημ.-1ο Δημ.Σχ.Κιλκίς

_Γαλλικά ΣΤ' Δημ.-1ο Δημ.Σχ.Κιλκίς

_Γερμανικά ΣΤ΄-1ο Δημ.Σχ.Κιλκίς Κοσμίδου Στεφανία

_Γερμανικά Ε΄- 1ο Δημοτικό Βανδουλάκη Αφροδίτη

_Φυσική Αγωγή Α,Β,Γ - Σωτηριάδου Ζωή

_Φυσική Αγωγή Γ1 -       Πατσίδου Κυριακή

_Φυσική Αγωγή Δ΄ -       Πατσίδου Κυριακή

_Φυσική Αγωγή Ε2 - ΣΤ΄- Πατσίδου Κυριακή

_Φυσική Αγωγή Ε1 - Μελισσανίδου Δήμητρα

_Θεατρική Αγωγή Α΄- Β΄- 1ο Δημ.Σχ.Κιλκίς

_Θεατρική Αγωγή Γ'- Δ' - 1ο Δημ.Σχ.Κιλκίς

_Μουσική Α’  τάξης - 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς

_Μουσική Β΄ τάξης - 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς

_Μουσική Γ΄ τάξης - 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς

_Μουσική Δ΄ τάξης - 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς

_Μουσική Ε΄  τάξης - 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς

_Μουσική Στ΄ τάξης - 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς

_Τμήμα Ένταξης: τάξεις Β΄έως και Δ΄

_Τμήμα Ένταξης: τάξεις Ε' έως και ΣΤ΄

_Τμήμα Ένταξης: τάξεις Α' έως και Β΄