Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2020-2021 Α-Β-Γ τάξεις

Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2020 09:54
Εκτύπωση

                                                     Ωρολόγιο πρόγραμμα 2020 - 2021

     ΔΕΥΤΕΡΑ
ΩΡΑ Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
Εικαστικά Μαθηματικά Φυσ.Αγωγή Αγγλικά ΤΠΕ Μαθηματικά
Μαθηματικά ΤΠΕ Εικαστικά Φυσ.Αγωγή Μαθηματικά Αγγλικά
Αγγλικά Εικαστικά Μαθηματικά Μαθηματικά Μελ.Περιβάλ. Ιστορία
Μελ.Περιβάλ. Αγγλικά Ευέλ.Ζώνη Εικαστικά Αγγλικά Μελ.Περιβάλ.
ΤΡΙΤΗ
ΩΡΑ Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά
Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά Γλώσσα Γλώσσα Εικαστικά
Εικαστικά Μαθηματικά Μαθηματικά Φυσ.Αγωγή Αγγλικά Ιστορία
Μουσική Μελ.Περιβάλ. Φυσ.Αγωγή Αγγλικά Μαθηματικά Φυσ.Αγωγή
Αγγλικά Μουσική Μελ.Περιβάλ. Μαθηματικά Φυσ.Αγωγή Θρησκευτικά
Μαθηματικά Φυσ.Αγωγή Ευέλ.Ζώνη Μελ.Περιβάλ. Ευέλ.Ζώνη Αγγλικά
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΩΡΑ Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά Γλώσσα
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μουσική Γλώσσα
Φυσ. Αγωγή Εικαστικά Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Μουσική
Μαθηματικά Μαθηματικά Θεατρ.Αγωγή ΤΠΕ Εικαστικά Θρησκευτικά
Μελ.Περιβάλ. Φυσ.Αγωγή Μελ.Περιβάλ. Εικαστικά Ιστορία ΤΠΕ
Ευέλ.Ζώνη Ευέλ.Ζώνη Εικαστικά Ευέλ.Ζώνη Θρησκευτικά Ευέλ.Ζώνη
ΠΕΜΠΤΗ
ΩΡΑ Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
Γλώσσα Θεατρ.Αγωγή Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Φυσ.Αγωγή Θεατρ.Αγωγή
Ευέλ.Ζώνη Μελ.Περιβάλ. Μελ.Περιβάλ. Θεατρ.Αγωγή Μαθηματικά Μαθηματικά
Θεατρ.Αγωγή Ευέλ.Ζώνη Αγγλικά Μελ.Περιβάλ. Θρησκευτικά Φυσ.Αγωγή
Φυσ.Αγωγή Αγγλικά Ευέλ.Ζώνη Ευέλ.Ζώνη Θεατρ.Αγωγή Μελ.Περιβάλ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
Μαθηματικά Γλώσσα Γλώσσα Μουσική Γλώσσα Γλώσσα
Μελ.Περιβάλ. Φυσ.Αγωγή Μαθηματικά Μαθηματικά Φυσ.Αγωγή Μαθηματικά
Ευέλ.Ζώνη Μαθηματικά Φυσ. Αγωγή Μελ.Περιβάλ. Ιστορία Φυσ.Αγωγή
ΤΠΕ Μελ.Περιβάλ. Μουσική Φυσ.Αγωγή Μελ.Περιβάλ. Αγγλικά
Φυσ.Αγωγή Ευέλ.Ζώνη ΤΠΕ Ευέλ.Ζώνη Ευέλ.Ζώνη Ευέλ.Ζώνη